Grupa preparata za Agrar

Waterway

Inovativni organomineralni preparat, koji ima jedinstvenu karakteristiku vezivanja vode u količini 350-400 puta većoj od njegove mase. Ovako vezana voda je dostupna korenu biljke zajedno sa nutritivnim elementima koji su u njoj sadržani. Pored toga, ovaj preparat sadrži i prorodne biostimulatore, što ga ga sve zajedno svrstava u red PREMIUM proizvoda u svim oblastima agrara.

Agro Green Way

Prirodni organski preparat. Može se koristiti kako u konvencionalnoj, tako i u organskoj proizvodnji. Nema karencu, što znači da se može upotrebiti u bilo kojoj fazi razvoja biljaka. Najznačajniji rezultat nakon upotrebe proizvoda - revolucionarni rast prinosa (kvantitativno i kvalitativno).

Serumway

Dvokomponentni biostimulator! Ovaj preparat je bogatog hemijskog sastava, sadrži veliki broj polisaharida, vitamina, fito-hormona, amino kiseina... Povećava tolerantnost na patogene (virusi, bakterije, gljivicne infekcije) i repelentno dejstvo na neke insekte i grinje. Svaka biljka ima svoj prirodni mehanizam odbrane od patogena. Kada patogen dospe u biljku, ona dobija signal da je napadnuta i pokreće svoje odbrambene mehanizme. Neki polisaharidi poput laminarinai fukoidana koji se nalaze u sastavu preparata kada dospeju u biljku predstavljaju signal biljci da pokrene odbrambeni mehanizam. Tako biljka postaje snažnija i spremnija na mogući napad patogena! Deluje poput vakcine!